top of page

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
APARTMÁNY ROŽMBERK

 Informace o případném řešení spotřebitelských sporů Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

v souladu s ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce, která spotřebitelské spory řeší formou ADR (alternativní způsob řešení sporů). Internetové stránky České obchodní inspekce jsou: http://www.coi.cz

APARTMÁNY ROŽMBERK - Rožmberk nad Vltavou 2020 s.r.o. Klánova 1594/59, Braník, 147 00 Praha 4

složka písmeno C 358070 vedená u Městského soudu v Praze

ApartmányRožmberk pohled od řeky Vltavy

Rodinné apartmány

...na břehu Vltavy na skok od Lipna a Šumavy

bottom of page