ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

APARTMÁNY ROŽMBERK

 Informace o případném řešení spotřebitelských sporů Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

v souladu s ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce, která spotřebitelské spory řeší formou ADR (alternativní způsob řešení sporů). Internetové stránky České obchodní inspekce jsou: http://www.coi.cz

APARTMÁNY ROŽMBERK - SENTA HOLDING s.r.o. Strakonická 71, Praha 5, Lahovice 159 00

složka písmeno C 129615 vedená u Městského soudu v Praze